www.nadacia-arx.sk

Projekt: Zeleň – účinný prostriedok

Základná škola Nitrianske Rudno Grant vo výške: 5 000 Sk
Žiadateľ: Základná škola Nitrianske Rudno
Základná škola Nitrianske Rudno   Základná škola Nitrianske Rudno  


Informácia o žiadateľovi:
Základná škola Nitrianske Rudno bola otvorená v roku 1961. školu navštevujú žiaci zo šiestich okolitých obcí. Škola je zameraná na budovanie a tvorbu estetického vzhľadu školy a areálu školy. Žiaci majú vzťah k fyzickej práci a udržujú areál.

Cieľ projektu:
V projekte je naplánovaná výsadba okrasných kríkov a úprava trávnatého porastu v areáli školy. Cieľom je budovanie vzťahu žiakov k estetickému cíteniu, rozširovanie vedomostí, budovanie vzťahu k fyzickej práci – starostlivosťou zo strany žiakov o vysadené kríky.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený pre žiakov a pedagógov školy, ale aj pre širokú verejnosť – škola sa nachádza v rekreačnej oblasti, ktorú navštevuje množstvo ľudí zo všetkých kútov Slovenska.

Hlavné aktivity projektu:
- výsadba okrasných drevín, výroba obrubníkov, ošetrovanie okrasných kríkov a trávnika.