www.nadacia-arx.sk

Kontakty

Nadácia ARX

Sídlo: Jaslovské Bohunice č. 171, 913 30
IČO: 378 469 31
Číslo účtu: 4000748439/7500
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Správa nadácie: Ing. Tomáš Schmidt