www.nadacia-arx.sk

O nadácii

o Nadácií Vážení priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal na stránke nadácie ARX. Dôvod, prečo sme vytvorili túto stránku je prozaický. Chceme Vás bližšie zoznámiť s našou nadáciou a jej činnosťou.
Nadácia ARX bola založená skupinou ľudí z podnikateľského prostredia v roku 2003. Skupina sa rozhodla okrem svojich podnikateľských činností venovať sa i charitatívnej činnosti a pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Pomáhať všetkým, ktorí potrebujú ochranu a pomoc.
Filozofiu a hlavnú myšlienku nadácie sme sa snažili vyjadriť jediným slovom, a tak vznikol názov ARX. Význam slova ARX, v starom jazyku učencov (latinčine), znamená záštitu, ochranu. A takto k ľudom, ktorí to potrebujú, aj pristupujeme.
V tomto roku oslavuje nadácia už piaty rok svojej existencie. Máme za sebou veľa úspešných projektov nielen v regióne vzniku nadácie v Trnavskom kraji, ale v súčasnosti pôsobíme po celom Slovensku od Bratislavy po Košice. Našim cieľom nie je publicita, našim cieľom je pomáhať a mať radosť z toho, že urobíme ľudí šťastnejšími, pomôžeme im na ďalšej ceste životom, pomôžeme im v núdzi a pomáhame im zmeniť pohľad na svet okolo nich.
Samozrejme naša činnosť nie je možná bez financií. Preto patrí vďaka všetkým darcom, ktorí nám prispievajú na činnosť. Sú to najmä Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. a PORFIX -pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany, MTI, a.s. a veľa ďalších šľachetných spoločností. Prispievajú nám však aj jednotlivci, ktorí nám dôverujú a podporujú nás v realizácii našich zámerov.
O tom, že to myslíme vážne a darované peniaze využívame výhradne na pomoc ľuďom, sa snažíme podčiarknuť aj tým, že nadácia nemá žiadnych stálych zamestnancov a vedenie nadácie je v rukách dobrovoľníkov, ktorí jej obetujú svoj voľný čas bez nároku na odmenu.

Ak sme Vás presvedčili, rozhodnite sa i Vy... aj Vaše 2% z daní môžu pomôcť ...

Ing. Schmidt Tomáš
Správca nadácie