www.nadacia-arx.sk

Ako venovať 2% z dane

Fyzické osoby - zamestnanci, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ:
Fyzické osoby - zamestnanci, ktorí si za seba podávajú daňové priznanie typu A:
Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí za seba podávajú daňové priznanie typu B:
Právnické osoby:
Údaje o prijímateľovi (Nadácia ARX)

Obchodné meno alebo názov: Nadácia ARX
Sídlo: Jaslovské Bohunice č. 171, 913 30
Právna forma: nadácia
IČO: 378 469 31

doc POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

doc VYHLÁSENIE