www.nadacia-arx.sk

Projekt: Galéria detských snov

Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou Grant vo výške: 29 300 Sk
Žiadateľ: ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou
Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou

Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou  


Informácia o žiadateľovi:
Základná škola s materskou školou sa nachádza v obci Diviaky nad Nitricou, ktorá sa skladá z piatich menších obcí (Diviaky nad Nitricou, Máčov, Banky, Ješkova Ves a Somorova Ves). Budova základnej školy bola otvorená už od r. 1961, ale samotná škola existuje v obci oveľa dlhšie, v celej Rudnianskej doline je najstaršou školou. Prvé písomné zmienky sú z r. 1342.

Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na oblasť rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt, konkrétne cez osobnosť žiaka – nielen na úrovni školy, ale posunúť ho do priestorov obce. Výtvarná výchova umožňuje dieťaťu nielen tvoriť, ale aj myslieť. Cieľom je dať prácam detí zmysel a život – organizovať výstavy žiackych prác v priestoroch otvorených všetkým ľuďom, napríklad na obecných úradoch alebo v obradnej sieni. Využiť plechové ploty okolo školy, namaľovať na ne veľkoplošné obrazy a tým prispieť aj k skrášleniu okolia školy. Všetka snaha by mala vyústiť do ohromujúcej prezentácie so všetkým, čo k tomu patrí – vernisáže.

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou sú deti základnej školy, ktoré budú projekt realizovať na hodinách výtvarnej výchovy v krúžkovej činnosti, občianskej výchove. Vo všetkom bude pomáhať školský parlament. Projekt je určený aj pre rodičov a občanov obce, ponúkame im možnosť navštíviť galériu a vernisáž.

Hlavné aktivity projektu:
– informovanie žiakov o pripravovanom projekte Galéria detských snov, motivovanie žiakov k realizácii ich snov = výtvarných prác. Spoznávanie nových techník, vyjadriť svoj názor pomocou umenia, spoznávať umenia 20. st., maľba veľkoplošných malieb na plechové tabule v areáli školy, medializácia vernisáže a pripravovanej výstavy, výber žiackych prác, zapaspartovanie a ich inštalácia v priestoroch Kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou, otvorenie výstavy – vernisáž