www.nadacia-arx.sk

Projekt: Arborétum pod Rokošom

Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou Grant vo výške: 35 000 Sk
Žiadateľ: Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou
Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou   Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou  


Informácia o žiadateľovi:
Jednou z priorít školy je, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou života obce. Významným cieľom školy je zvyšovanie environmentálnej výchovy a ochranárskeho povedomia žiakov.

Cieľ projektu:
Cieľom vybudovania arboréta bolo zvýšiť prírodopisné vedomosti žiakov, aby vyučovanie bolo názorné a tvorivé, aby získané vedomosti prevyšovali rámec učiva učebníc a učebných osnov. Projekt prispieva k lepšiemu estetickému cíteniu žiakov a rodičov.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený žiakom, rodičom a občanom.

Hlavné aktivity projektu:
- vysadenie rastlín a drevín, výroba informačných tabúľ, vyznačenie náučného chodníka, výroba kŕmidiel pre vtákov, vysadenie živého plota