www.nadacia-arx.sk

Projekt: Botanická záhrada

Základná škola s materskou školou Čereňany Grant vo výške: 99 350 Sk
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Čereňany
Základná škola s materskou školou Čereňany   Základná škola s materskou školou Čereňany   Základná škola s materskou školou Čereňany  


Informácia o žiadateľovi:
V základnej škole sa začalo vyučovať v roku 1907. V januári 2007 získala právnu subjektivitu, keď sa spojila s materskou školou. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu a prácu s výpočtovou technikou.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je upraviť doteraz málo využívanú voľnú plochu s cieľom jej využitia pre vzdelávanie a aktívny oddych. Botanická záhrada s oddychovou zónou bude slúžiť ako praktická ukážka voľne rastúcich drevín, ovocných drevín a liečivých bylín typických pre región Hornej Nitry, pre vyučovanie v prírode a pre žiakov počas pobytu v ŠKD. Bude slúžiť aj ako miesto na oddych a relaxáciu žiakov a rodičov, detí z obce.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený žiakom základnej a materskej školy, rodičom s deťmi

Hlavné aktivity projektu:
- úprava plochy, výsadba drevín, ovocných stromov, založenie skalky, osadenie preliezky, hojdačiek a lavičiek