www.nadacia-arx.sk

Projekt: Detské ihrisko Kráľovstva levíčat

Domka – Združenie saleziánskej mládeže Grant vo výške: 79 300 Sk
Žiadateľ: Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Domka – Združenie saleziánskej mládeže   Domka – Združenie saleziánskej mládeže   Domka – Združenie saleziánskej mládeže  


Informácia o žiadateľovi:
Domka patrí medzi dobrovoľnícke mládežnícke organizácie s celoslovenským charakterom pôsobnosti. Stredisko v Partizánskom vzniklo v roku 2007. Ponúka množstvo aktivít pre detí zo sídliska Šípok, ale aj z okolitých dedín.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je okrem poskytovania miestnosti pre materské centrum Kráľovstvo levíčat, aj poskytnutie priestoru vonku pre spoločné a zmysluplné trávenie voľného času mladých rodín s deťmi. Vybudovaním detského ihriska budú mať deti možnosť sa tu hrávať a oddychovať, mamičky a mladé rodiny budú mať možnosť stretávať sa tu a takto tráviť svoj voľný čas.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený najmä pre mladé rodiny s deťmi, pre mamičky na materskej dovolenke, ale aj pre starých rodičov s vnúčatami.

Hlavné aktivity projektu:
- terénne práce a vybudovanie pieskoviska, nákup potrebných komponentov, výstavba detského ihriska