www.nadacia-arx.sk

Projekt: Deň šachových hier

Šachový klub Prievidza Grant vo výške: 14 300 Sk
Žiadateľ: Šachový klub Prievidza
Šachový klub Prievidza   Šachový klub Prievidza   Šachový klub Prievidza   Šachový klub Prievidza  


Informácia o žiadateľovi:
Šachový klub Prievidza je združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti šachovej hry a napomáhajú rozvoju tohto združenia. Vznikol 30.7.2004, ale priamo nadviazal na činnosť Šachového klubu Baník Prievidza. Víziou je vybudovať slovenské centrum šachu mládeže na európskej úrovni. Poslaním je učiť hru, ktorá pripravuje na život. Cieľom je rozvoj a trénovanie šachu, organizovanie turnajov v súťažiach na Slovensku v zahraničí vo všetkých vekových kategóriách, rozvíjanie voľno-časových aktivít, ktoré podporujú rast a ochranu duchovných hodnôt, šíria vzdelanie a upevňujú zdravie.

Cieľ projektu:
Priblížiť deťom a mladej generácii úžasnú a múdru hru takýmto dňom šachových hier, kde prebehnú turnaje medzi jednotlivými základnými školami v Prievidzi, kde svojím pútavým rozprávaním o šachu a svojej ceste k nemu bude rozprávať účastníkom súťaže šachový majster JUDr. Igor Gažík. Táto jednodňová akcia bude ukončená finálnym zápasom na šachovnici námestia mesta Prievidza a odovzdaním cien víťazom a účastníkom súťaže.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený predovšetkým žiakom základných škôl v meste Prievidza.

Hlavné aktivity projektu:
– výberová kvalifikácia, finále súťaže a beseda so šachovým majstrom JUDr. Igorom Gažíkom.