www.nadacia-arx.sk

Projekt: Tu sa nám páči, tu sa chceme hrať

OZ Šanca a nádej v Skačanoch Grant vo výške: 43 000 Sk
Žiadateľ: OZ Šanca a nádej v Skačanoch
OZ Šanca a nádej v Skačanoch   OZ Šanca a nádej v Skačanoch   OZ Šanca a nádej v Skačanoch

OZ Šanca a nádej v Skačanoch   OZ Šanca a nádej v Skačanoch   OZ Šanca a nádej v Skačanoch   OZ Šanca a nádej v Skačanoch  


Informácia o žiadateľovi:
Občianske združenie Šanca a nádej v Skačanoch vzniklo v r. 2001. V náplni činnosti má pomoc pri výchove detí a mládeže, ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, publikačnú a osvetovú činnosť, ochranu a tvorbu životného prostredia.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je renovácia a rozšírenie existujúceho detského ihriska v obci Skačany. Je to obľúbené miesto pre deti a ich rodičov. Zariadenie je však zarastené a značne opotrebované, preto ho treba renovovať, vymeniť a rozšíriť o nové druhy. Realizáciou projektu sa skrášli vzhľad parku, v ktorom sa detské ihrisko nachádza a rozšíri sa aj možnosť účelne toto verejné priestranstvo využívať. Bude slúžiť ako atraktívna oddychová zóna pre rodičov s menšími deťmi i pre samotné deti, kde sa deti budú hrávať, ale budú sa tu stretávať aj ich rodičia, čim sa utvoria podmienky pre zlepšenie komunikácie a medziľudských vzťahov.

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou sú deti a ich rodičia, ale aj ostatní obyvatelia obce Skačany

Hlavné aktivity projektu:
– zakúpenie nového zariadenia, úprava chodníkov, oprava a renovácia existujúceho zariadenia, slávnostné otvorenie detského ihriska pri príležitosti MDD