www.nadacia-arx.sk

Projekt: P.A.T. ZONE Zóna pre súčasné umenie

P.A.T. Grant vo výške: 75 000 Sk
Žiadateľ: P.A.T.
P.A.T.  


Informácia o žiadateľovi:
Divadlo P.A.T. v Prievidzi je profesionálne divadelné zoskupenie pracujúce na báze občianskeho združenia a registrované MK SR a Divadelným ústavom ako nezávislé divadlo. Založené bolo v roku 2006 a odohralo 43 predstavení doma i v zahraničí.

Cieľ projektu:
Zámerom je pritiahnuť prostredníctvom organizovania divadelných predstavení a pravidelných klubových večerov záujem diváka o súčasné umenie a vytvorením klubového prostredia otvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi tvorcami, hosťami a divákmi. Pretože pozornosť je venovaná predovšetkým komerčným projektom a tradičnej kultúre, združenie P.A.T. si kladie za cieľ rozvíjať vnímavosť diváka smerom k umeniu a týmto spôsobom hľadať a oslovovať svojho diváka.

Cieľová skupina projektu:
Cieľovou skupinou je divák so záujmom o progresívne súčasné umenie, mladý divák a študenti stredných a vysokých škôl.

Hlavné aktivity projektu:
- predstavenia z repertoáru divadla P.A.T., klubové večery – diskusie s prizvanými hosťami z oblasti umenia – diskusie s miestnymi hudobníkmi a výtvarníkmi spojené s prezentáciou ich tvorby, diskusie s odborníkmi z Divadelného ústavu Bratislava a členmi mestského zastupiteľstva