www.nadacia-arx.sk

Projekt: Cvičíme, učíme sa, hráme sa pre radosť

Materské centrum Nováčik v Novákoch Grant vo výške: 38 500 Sk
Žiadateľ: Materské centrum Nováčik v Novákoch
Materské centrum Nováčik v Novákoch   Materské centrum Nováčik v Novákoch   Materské centrum Nováčik v Novákoch   Materské centrum Nováčik v Novákoch   Materské centrum Nováčik v Novákoch  


Informácia o žiadateľovi:
Materské centrum Nováčik vzniklo v januári 2007 z iniciatívy skupiny mamičiek na materskej dovolenke. Materské centrum pomáha zviditeľniť význam materstva a rodiny vôbec. Pomáha najmä mamičkám na materskej dovolenke, ktoré sa často cítia izolované či spoločensky nedocenené, nadviazať kontakt s inými mamami, nájsť priestor pre vlastnú realizáciu a zároveň aj pre realizáciu svojho dieťaťa.

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriava na podporu pohybových a tvorivých aktivít detí a mamičiek využitím dobrovoľníckej práce. Je určený predovšetkým matkám na materskej dovolenke, ale aj ostatným, ktorí sa starajú o malé deti a chcú s nimi tráviť čas v spoločnosti ľudí s rovnakými starosťami a radosťami. Podpora spätnej väzby a motivácia ostatných k zapájaniu sa do tvorivého procesu v materskom centre.

Cieľová skupina projektu:
Projekt je určený rodinám s malými deťmi, ale predovšetkým deťom predškolského veku a ich mamám, ktoré sa na materskej dovolenke cítia často izolované, či spoločensky nedocenené. Okrem matiek sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa starajú o malé deti, alebo sa s nimi chcú zapájať do života v komunite (oteckovia, starí rodičia,...).

Hlavné aktivity projektu:
- cvičenie a tanec s deťmi, tvorivé dielne a pravidelné voľno-časové aktivity, Zábavno-tvorivý deň