www.nadacia-arx.sk

Vítajte na stránkach Nadácie ARX

Vážení priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal na stránke nadácie ARX. Dôvod, prečo sme vytvorili túto stránku je prozaický. Chceme Vás bližšie zoznámiť s našou nadáciou a jej činnosťou. Nadácia ARX bola založená skupinou ľudí z podnikateľského prostredia v roku 2003. Skupina sa rozhodla okrem svojich podnikateľských činností venovať sa i charitatívnej činnosti a pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú ochranu a pomoc.
>> pokračovanie